Sú vaše produkty ekologické?

Venujeme veľkú pozornosť udržateľnosti, čo platí nielen pre značku Nolte, ale aj pre ostatné značky, s ktorými spolupracujeme. Nolte sa hrdí držbou certifikátov FSC a PEFC, čo dokazuje našu záväzok k ochrane životného prostredia. Sme si vedomí dôležitosti starostlivosti o našu spoločnú Zem, a preto ponúkame aj ďalšie značky s certifikátmi ako FSC, PEFC, RENEWABLEPLUS, EMISSION CLASS A, GOLDEN M, CLIMATE NEUTRAL, B-CORP, OEKO-TEX®, the Nordic Ecolabel, REACH a ďalšie.