Keď mám návrh od architekta, tiež je návrh spoplatnený?

Ak máte k dispozícii návrh od architekta, cena za našu cenovú ponuku nie je účtovaná. Avšak, z dôvodu zabezpečenia súladu s našimi štandardmi v NOLTE, bude možno potrebné niektoré detaily upraviť. Preto preferujeme osobné stretnutie, kde môžeme spoločne prebrať všetky potrebné detaily. V prípade, že návrh pochádza z iného štúdia, bude účtovaná poplatok za naše služby