Keď mám návrh od architekta, tiež je návrh spoplatnený?

Pokiaľ máte návrh od architekta, tak cenová ponuka nie je spoplatnená. Samozrejme, my musíme niektoré detaily upraviť podľa štandardov NOLTE, preto preferujeme osobné stretnutie, kde si preberieme detaily. Pokiaľ pošlete návrh z iného štúdia, tak návrh je spoplatnený.