Ako sa rieši reklamácia?

Vďaka zodpovednému prístupu našich dizajnérov a silnému partnerovy Nolte nemáme veľa reklamácií a tak k nim pristupujeme vždy s osobným zreteľom. Venujeme sa im okamžite bez zbytočného odkladu a nad rámec Obchodného zákonníka.