Category
Prečo Nolte ?

Ekológia

Zachovanie prírodných zdrojov, udržiavanie čistoty vzduchu, vody a priorita udržateľnosti. Toto sú tri piliere zodpovednosti pre zdravé ekologické postupy, ktoré boli pevne zakotvené v spoločnosti Nolte Küchen už mnoho rokov.

Najmodernejšie filtračné systémy umožňujú vyrábať kuchyne bez znečistenia vzduchu škodlivými látkami. Všetky balenia sú vyrobené z ekologických a recyklovateľných materiálov.  

A kedže existujú dôležitejšie veci ako kuchyňa, tak aktívne podporujeme trvalo udržateľné lesné hospodárstvo. Naše drevo je obstarávané za spravodlivých podmienok voči dodávateľom aj prírode. Takto si lesy zachovávajú svoju identitu a rôznorodosť.

Pokiaľ ide o emisie znečisťujúcich látok a materiály, ktoré používame tak poskytujú presne to čo očakávate aj doma – zdravé miesto na bývanie. Osvedčenia o inšpekcii a skúšobné štítky tiež potvrdzujú oddaný záväzok voči životnému prostrediu vo všetkých kľúčových oblastiach.  

Výberom kuchyne Nolte prevezmete určite aj  ekologickú zodpovednosť. Budete aktívne pomáhať chrániť naše podnebie a životné prostredie. Nolte Küchen sú držiteľmi certifikátu PEFC ™ a tiež sme jeden z prvých v obore, ktorý získal označenie FSC®.

Inovácie a udržateľnosť sú neodmysliteľným štandardom.