Category
Doplnky

Nude Glass

Žijeme v neprehľadnom svete; príliš veľa možností, príliš veľa produktov, príliš veľký „šum“. NUDE GLASS verí, že veci môžu byť iné.

Liekom je jednoduchosť.

Jednoduchosť je čistá. Jednoduchosť je základ. A myšlienka jednoduchosti je hlavným princípom tejto spoločnosti. Veria v to, že menej je viac a že forma je najlepšia práve vtedy, keď spĺňa funkciu. NUDE všetko zušľachťuje na svoju podstatu. Vďaka tomu je konečný objekt ľahko pochopiteľný aj použiteľný. Výsledok sa dokonale prejaví v ich jedinečnom kryštalickom skle.

Pretože v jednoduchosti je krása.